PROIECTAREA ȘI INSTALAREA
SISTEMELOR DE BONIFICARE

dettaglio_apparecchiature
impianto_soil_vapour
linee_idrauliche
pozzi_iniezione_estrazione
prog1
prog2
prog3
prog4
quadro_elettrico_controllo

În urma realizării activității de proiectare CGS Ambiente realizează instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de bonificare specifice zonei care urmează să fie tratată, atât cu privire la terenuri cât și cu privire la apele subterane.

 

 

 

 

Bonificarea terenurilor

 

Sistemele de bonificare aplicate de CGS sunt următoarele:

Înlăturarea directă a terenului contaminat și tratarea/eliminarea în cadrul depozitelor autorizate (off site).

Stabilizare și solidificare. Metoda este utilizată în principal pentru bonificarea terenurilor contaminate cu metale, dioxine și PCB, și constă în adăugarea lianților sau a aditivilor în terenul contaminat care urmează să fie tratat.

Soil vapor extraction și bioventing. Metoda constă în extragerea de vapori și/sau injectarea de aer în subsol pentru a extrage/degrada substanțele poluante volatile sau semivolatile din terenul care urmează să fie tratat.

Biopile. Este o tehnică de tratare a terenurilor contaminate prin adăugarea de substanțe nutritive și ventilația forțată care stimulează activitatea de biodegradare a substanțelor poluante.

Bonificarea apelor subterane

 

Bonificarea apelor subterane se face cu ajutorul următoarelor sisteme:

Pomparea și tratarea apelor (pump & treat). Sistem de pompare a apelor subterane contaminate și tratarea acestora la suprafață.

Dual phase high vacuum extraction. Sistem de extragere bifazic al apelor prin intermediul presiunii înalte aplicate la nivel subteran.

Air sparging și Biosparging. Sistem de bonificare bazat pe injectarea aerului în pânza freatică și extragerea simultană a compușilor volatili generați prin intermediul operațiunii de ”stripping” a substanțelor organice dizolvate în apă.

Biodegradare accelerată. Constă în degradarea compușilor poluanți cu ajutorul agenților cu eliberare lentă a Oxigenului sau a altor compuși (ORC, HRC etc.)