STABILIZAREA CU VAR ȘI CIMENT

Client: CONAD
Client: CONAD
Client: MAIRE Engineering
Client: MAIRE Engineering
Client: MAIRE Engineering
Client: F.M. LOGISTIC
Client: F.M. LOGISTIC
Client: F.M. LOGISTIC
mista1
mista2
mista3
mista4
Client: CONADLogistic Centre
Tratamentul dublu var/ciment se realizează în două cazuri:
1) în cazul prezenței unor caracteristici speciale fizice și mecanice ale terenului care va fi tratat (de exemplu materiale cu indici plastici cuprinși între 8 și 12)
2) în cazul în care baza care urmează să fie tratată necesită un modul de înalte performanțe. Tratamentul dublu duce la obținerea unor portanțe superioare celor care se obțin numai în urma tratamentului cu var.

 

 

Tratamentul de acest tip contribuie la reducerea fenomenului de umflare a terenului, la o mai mare durabilitate și la mărirea caracteristicilor mecanice și fizice. 

 

 lucrări

1calce

Repartizor

Mașină pentru răspândirea varului, a cimentului și a lianților sub formă de praf

1

Umezire și frezare

L'Combinarea recipientului de apă și a frezei asigură frezarea la un grad optim de umiditate

3

Rulou compactor

Faza de compactare

4

Greder

Nivelarea terenului conform indicațiilor din proiect

 

STABILIZĂRI

AVANTAJE ECONOMICE

  • Reducerea sau eliminarea transportării materialului rezultat la depozitele de deșeuri

  • Reducerea sau eliminarea achiziționării de material nou

  • Reducerea timpului de execuție

AVANTAJE TEHNICE

  • Performanțe tehnice net superioare tehnicilor tradiționale

  • Creșterea duratei de viață a structurii

  • Producții zilnice de la 3000 la 5000mp

AVANTAJE AMBIENTALE

  • Reducerea aprovizionării cu material din cariere

  • Reutilizarea tuturor materialelor

  • Reducerea consumului de energie

  • Reducerea traficului, a poluării și a deteriorării străzilor limitrofe